Visitatiecommissie

Om de vijf jaar wordt onderzocht of een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet. 

Op vraag van de visitatiecommissie kunnen contactgegevens van bewoners worden doorgegeven zodat deze kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. 
Indien u dit niet wenst kan u dit aan ons melden op info@mbvsw.be.
 

Voor MBV zal dit doorgaan 6 en 7 mei 2021.

Ons visitatierapport van 4 en 5 juni 2015.

Algemeen nummer : 09/376 90 40          
Herstellingen : 09/376 90 47


MAATREGELEN CORONAVIRUS
 


Voorkom besmetting