Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past.
 

Wat laat je zeker weten? 

  • Er is een kindje geboren.
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
  • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. 


Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:

  • hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
  • je woning mag niet te klein worden
  • hij/zij wordt van rechtswege huurder
     

Alle andere personen die komen bijwonen moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen.
Tijdelijke inwoners mogen niet langer dan 1 maand inwonen. Tijdelijke bijwoonsten moeten gemeld worden aan MBV. Doe je dit  niet dan wordt dit gezien als domiciliefraude.
Je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.