Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het inkomen van de toekomstige referentiehuurder, zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner en alle bijwoners die niet kinderbijslaggerechtigd zijn, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomengrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.
 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2023:

 

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande zonder personen ten laste

28.105 euro

Alleenstaande met handicap

30.460 euro

Andere

42.165 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.356 euro


* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 


Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar jouw actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder? Dan kijken we naar je inkomen van de afgelopen 3 maanden.