Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Hoeveel huur betaal ik vanaf 1 januari 2023?
 

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs
 

Inkomengezinsleden met een ernstige handicap krijgen een vermindering van €13 660,01

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden, behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn. Voor familieleden van de huurder tot de 3de graad met een ernstige handicap wordt op het inkomen van die persoon een vrijstelling van inkomen toegepast tot 13 660,01 euro. Voor deze personen wordt een dubbele gezinskorting toegepast. We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet. Dat noemen we het referentie-inkomen. 

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.
Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.
 

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 21 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

We verdubbelen de korting ook als het een meerderjarig familielid tot de 3de graad is met een ernstige handicap.
 

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra patrimoniumkorting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die je voor jouw woning zou betalen op de private huurmarkt. Voor een woning met een marktwaarde lager dan of gelijk aan 314 euro is de patrimoniumkorting gelijk aan 160 euro. Voor een woning met een marktwaarde hoger dan of gelijk aan 816 euro is de patrimoniumkorting gelijk aan 0 euro. 

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. 

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...
 

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).
 

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld investeren om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door als een energiecorrectie. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.
 

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning bepalen.
 

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.
 

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om onze dienst,dienstverling en staf te contacteren via 09 432 20 02 of kandidaat@mbvsw.be.